Warning: Creating default object from empty value in C:\ApacheServer2\htdocs\deltalawoffice.com\class\class.godly_dictionary.php on line 526
Natalie Gray

Natalie Gray

Profile

Natalie chạy bất động Sản, Sở cho Delta Văn phòng Luật sư và trong thời gian rảnh, cô thích đọc sách, yoga và nướng bánh. Cô bắt đầu làm việc cho Delta Văn phòng Luật sư trong năm 2010 như một nhân viên tiếp Tân và bây giờ là một trợ lý luật sư.Natalie là có kinh nghiệm trong việc quản lý bất động sản từ đầu đến cuối. Này, bao gồm khách hàng lượng cuộc phỏng vấn hủy deceasedâ hóa các tài khoản, soạn thảo/nộp di chúc các ứng dụng, chuẩn bị kế Toán/Chí để phân phối và nhiều hơn nữa. Natalie phát triển mạnh làm cho thời gian khó khăn này một cách đơn giản và mịn quá trình cho khách hàng của chúng tôi.

Hiển liên hệ


Warning: Creating default object from empty value in C:\ApacheServer2\htdocs\deltalawoffice.com\class\class.godly_dictionary.php on line 526