Murray Lott

Profile

Một luật sư để hơn 35 năm, Murray có nhiều kinh doanh và pháp luật kinh nghiệm. Ông là hoạt động của chúng tôi, cộng đồng (Quay, Tour de Delta, và tư vấn cho các tổ chức địa phương) và một giám đốc của Trung tâm thành Phố Bia và chưng cất ('Đỏ Đua' bia). Murray đã qua Delta Văn phòng Luật (thành lập 1966) trong năm 2007 và đã xây dựng nó thành một luật sư, hai văn phòng công ty. Xem Murray cho wills và kinh doanh bất động sản và lời khuyên. Murray và gia đình của mình sống trong Các.Murray hành vi đều đặn như một quyền Lực của luật Sư cho người cần giúp quản lý tài chính của họ, chăm sóc sắp xếp nhà và hóa đơn. Ông cũng hoạt động như một chấp hành bất động Sản để đảm bảo an, hiệu quả, và vấn đề chính quyền của wills, tin tưởng và bất động có kế hoạch.

Hiển liên hệ


Warning: Creating default object from empty value in C:\ApacheServer2\htdocs\deltalawoffice.com\class\class.godly_dictionary.php on line 526