Lucky Uppal

Profile

May mắn lớn lên trong Ladner và tham dự Delta Trường Trung học. Cô ấy đã độ trong kinh Doanh và trong Luật. May mắn có một niềm đam mê mạnh mẽ cho pháp lý vận động, và bất động sản - vụ kiện tụng. Cô ấy làm việc trong lĩnh vực của Tranh bất động Sản và bất động Sản kế Hoạch. Trong thời gian rảnh, cô thích đi du lịch, chạy, yoga và nhảy múa. Cô ấy cũng là thông thạo trong Punjab và Tiếng.

Hiển liên hệ


Warning: Creating default object from empty value in C:\ApacheServer2\htdocs\deltalawoffice.com\class\class.godly_dictionary.php on line 526