Kayla Findlay

Profile

Kayla gia nhập Delta Văn phòng Luật đội vào tháng mười hai năm 2015 và hiện đang làm việc như một trợ lý luật sư trong tổn Thương Cá nhân và người pháp Luật. Cô ấy chuyển đến BC từ Winnipeg, ba mươi bốn năm 2015 và hiện đang sống trong Các. Cô ấy thích được và hoạt động hồ với con chó của mình và đi du lịch nào có cơ hội. Kayla hoàn thành bằng Cử nhân của nghệ Thuật tại các trường Đại học của ba mươi bốn năm 2011, và hoàn tất các trợ lý luật sư chương trình tại VCC vào năm 2016.

Hiển liên hệ


Warning: Creating default object from empty value in C:\ApacheServer2\htdocs\deltalawoffice.com\class\class.godly_dictionary.php on line 526