Graham Buchanan

ProfileGraham đại diện cho hàng chục bị thương khách hàng từ Delta và khắp Lục Thấp. Trong khi hầu hết khách hàng của ông đã bị thương bởi một chiếc xe (cho dù là một người lái xe, hành khách đi xe đạp, hay đi bộ), ông cũng hoạt động cho nhiều người mà đã gây ra một cách (ví dụ như trượt chân và rơi). Ngoài cá nhân của mình bị thương làm việc, Graham duy trì một thay đổi thực hành và là hạnh phúc để thảo luận về một loạt của vấn đề pháp lý, để giúp bạn xác định khóa học tốt nhất của hành động.Graham có sống trong Ladner cho toàn bộ cuộc đời mình ra mở rộng từ chuyến đi đến Toronto để học tội phạm học tại Đại học Toronto và Victoria, để có được một Luật bác Sĩ (luật pháp) Đại học của Victoria.Khi không ở văn phòng, Graham thường có thể tìm thấy người chơi Poker tại Hạ cánh hoặc Tốc độ.

Hiển liên hệ


Warning: Creating default object from empty value in C:\ApacheServer2\htdocs\deltalawoffice.com\class\class.godly_dictionary.php on line 526