Thường Hỏi Câu Hỏi

Quyền lực của luật Sư Quản trị

Lựa chọn của Bạn quyền Lực của luật Sư Quản trị

Của tất cả các kế hoạch bất động quyết định, anh phải làm, chọn người được ủy Quyền của chính Quyền có thể là khó khăn nhất. Nếu bạn có người trẻ em sống ở gần đây là một lựa chọn dễ dàng. Nhưng nếu bạn đua tr có con, hoặc họ sống xa, hoặc bạn cana các dựa trên họ, điều này có thể là một vấn đề thực sự.

Nếu bạn không có khả năng trở thành quản lý các vấn đề tài chính qua bệnh tật và tuổi, công việc của bạn “Lawful Attorney” có thể là một lâu dài và gian khổ một. Bạn sẽ cần một người bạn có thể tin tưởng, và người đang ở trong đó cho một đoạn đường dài: Một số người sống trong nhiều năm sau khi mất đi năng lực. Bạn sẽ cần một ai đó để quản lý đầu tư của bạn, trả tiền hóa đơn của bạn, nộp thuế của bạn, và chăm sóc các nhiều vấn đề nhỏ mà có thể đến, giống như sắp xếp kính mới, lên kế hoạch cho một người bạn đồng hành, hoặc giữ đi ăn thịt người thân. Lý tưởng bạn sẽ chọn một người, một thế hệ trẻ hơn bạn, những người sống ở địa phương, và người mà em có thể tin tưởng. Cháu và cháu có thể là một lựa chọn tốt. Một lựa chọn khác là để chọn cũ bạn bè hay người thân và họ đã được hỗ trợ bởi một chuyên nghiệp du lịch“ một tin tưởng vào công ty kế toán hoặc luật văn phòng du lịch“ nếu họ cana các làm điều đó, hoặc cần trợ giúp. Delta Văn phòng Luật cung cấp dịch vụ này.

Ông nội tôi quên trả tiền hóa đơn của ông, nhưng các ngân hàng chiên với các cầu thủ hãy để tôi giúp anh ta. Tôi có thể làm gì?

Người lớn thường sẽ phải cần có người để làm những quyết định của họ thay mặt cho đến cuối cuộc sống của họ. Hai tài liệu thường được sử dụng cho phép một người nào đó để làm cho hợp pháp, tài chính và quyết định y tế trên một adultâ hóa các thay được một quyền Lực của luật Sư chính Quyền và đại Diện thỏa Thuận. Nếu một người lớn trong cuộc sống của bạn hasnâ các chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu này, nhưng đột nhiên cần một ai đó để giúp họ với họ ra quyết định đó là một quá trình để điền vào máy hút bụi đó bằng cách áp dụng đến tòa án để mất kiểm soát của adultâ hóa các vấn đề. Tuy nhiên, quá trình này có thể nặng nề.

Đầu tiên, tất cả các adultâ phát triển kế tiếp thân cần phải được thông báo được tình hình. Họ có thể đối tượng để ứng dụng của bạn hoặc nếu không có vấn đề với nó, và gây ra vấn đề chậm trễ. Thứ hai, hai bác sĩ phải tham gia và họ phải chứng thực tế là các người cần một ai đó để giúp họ với các quyết định. Các người có thể chống lại có tinh thần của họ, năng lực đánh giá, và các bác sĩ có thể tính phí cho việc đánh giá. Thứ ba, tòa án có thể đoán trước. Một thẩm phán có thể thấy rằng bạn không phải là người tốt nhất để đưa ra quyết định cho người thân của bạn, hay họ có thể đưa hạn chế của quyền ra quyết định trong một nỗ lực để bảo vệ các người.

Chuẩn bị một quyền Lực của luật Sư chính Quyền và đại Diện thỏa Thuận sẽ ngăn chặn những vấn đề và cứu gia đình của thời gian, chi phí, và căng thẳng. Quan trọng nhất, nó giúp để đảm bảo rằng trong trường hợp của bạn có thể bất lực, người đưa ra quyết định thay cho bạn là người mà bạn muốn làm những quyết định.

Anh Lạm dụng: bảo Vệ Chống lại quyền Lực của luật Sư Quyền gian Lận

Tài chính khai thác là một hình thức phổ biến của anh cả lạm dụng, thường thông qua lạm dụng quyền Hạn của luật Sư (“PoA”). Một kế hoạch hành động của bạn bổ nhiệm phải làm bất cứ điều gì bạn có thể làm ngoại trừ việc làm mới, sẽ: Tiền trong tài khoản ngân hàng, hoặc bán hoặc remortgage nhà của bạn, ngay cả khi bạn đang ở trong đó. Trẻ em cần tiền có thể thuyết phục mình “Iâ lịch sử sẽ lấy momâ giá của các kiếm tiền khi nó chết, vì vậy nó chiên với các cầu làm tổn thương cô ấy, nếu tôi mượn ít tiền trong khi cô vẫn còn sống.”

Một bổ nhiệm dưới một Hoa luôn luôn phải hành động chỉ trong lợi ích tốt nhất của, và không bao giờ phải có lợi cho mình. Khi lựa chọn của bạn Xem, hãy xem xét cho dù người đó là trong tầm kiểm soát cuộc sống của họ và tài chính, nếu họ cana các quản lý mình, họ cana các quản lý bạn. Đua tr dừng lại ở bổ nhiệm người bạn đời của bạn, bạn đang già đi cùng với nhau, và có thể cần một người nào đó trẻ để đi qua. Cố gắng chỉ định một người địa phương, các công việc của Hoa có thể kéo dài nhiều năm, và nó là khó khăn hơn nhiều nếu các thành viên khác là từ ra khỏi thị trấn. Nếu bạn đua tr có ai để được Xem, hãy xem xét một người chuyên nghiệp, như một công ty tin tưởng, một văn phòng luật du lịch“ vâng, DLO cung cấp dịch vụ này du lịch“ hoặc một phi lợi nhuận, như dịch ngược mô tả về. Nếu bạn đua tr chỉ định bất cứ ai, người Giám hộ có thể để bước vào. Văn phòng của chúng tôi thực hành là để giữ một Xem an toàn của chúng tôi hầm ngân hàng, cho đến khi nó là cần thiết du lịch“, mà nó không bao giờ có thể được. Chúng tôi chỉ phát hành nó theo yêu cầu của bạn, hoặc trên biên nhận của một doctorâ hóa các chú ý nói rằng “the thời gian đã come”. Điều này không ngăn cản Trị gian lận, nhưng nó làm suy giảm cơ hội rằng những kế hoạch hành động sẽ được “borrowed” từ ngăn kéo bàn trong khi anh vẫn còn có tất cả các bạn.

Bà tôi quên thanh toán hóa đơn nhưng ngân hàng chiên với các cầu thủ hãy để tôi giúp cô, tôi có thể làm gì?

Người lớn thường sẽ phải cần có người để làm những quyết định của họ thay mặt cho đến cuối cuộc sống của họ. Hai tài liệu thường được sử dụng cho phép một người nào đó để làm cho hợp pháp, tài chính và quyết định y tế trên một adultâ hóa các thay được một quyền Lực của luật Sư chính Quyền và đại Diện thỏa Thuận. Nếu một người lớn trong cuộc sống của bạn hasnâ các chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu này, nhưng đột nhiên cần một ai đó để giúp họ với họ ra quyết định đó là một quá trình để điền vào máy hút bụi đó bằng cách áp dụng đến tòa án để mất kiểm soát của adultâ hóa các vấn đề. Tuy nhiên, quá trình này có thể nặng nề.

Đầu tiên, tất cả các adultâ phát triển kế tiếp thân cần phải được thông báo được tình hình. Họ có thể đối tượng để ứng dụng của bạn hoặc nếu không có vấn đề với nó, và gây ra vấn đề chậm trễ. Thứ hai, hai bác sĩ phải tham gia và họ phải chứng thực tế là các người cần một ai đó để giúp họ với các quyết định. Các người có thể chống lại có tinh thần của họ, năng lực đánh giá, và các bác sĩ có thể tính phí cho việc đánh giá. Thứ ba, tòa án có thể đoán trước. Một thẩm phán có thể thấy rằng bạn không phải là người tốt nhất để đưa ra quyết định cho người thân của bạn, hay họ có thể đưa hạn chế của quyền ra quyết định trong một nỗ lực để bảo vệ các người.

Chuẩn bị một quyền Lực của luật Sư chính Quyền và đại Diện thỏa Thuận sẽ ngăn chặn những vấn đề và cứu gia đình của thời gian, chi phí, và căng thẳng. Quan trọng nhất, nó giúp để đảm bảo rằng trong trường hợp của bạn có thể bất lực, người đưa ra quyết định thay cho bạn là người mà bạn muốn làm những quyết định.

Làm thế nào tôi có thể bảo vệ mình chống lại quyền Lực của luật Sư Quyền gian lận?

Tài chính khai thác là một hình thức phổ biến của anh cả lạm dụng, thường thông qua lạm dụng quyền Hạn của luật Sư (“PoA”) kết quả là quyền Lực của luật Sư Quyền gian Lận. Một kế hoạch hành động của bạn bổ nhiệm phải làm bất cứ điều gì bạn có thể làm ngoại trừ việc làm mới, sẽ: Tiền trong tài khoản ngân hàng, hoặc bán hoặc remortgage nhà của bạn, ngay cả khi bạn đang ở trong đó. Trẻ em cần tiền có thể thuyết phục mình “Iâ lịch sử sẽ lấy momâ giá của các kiếm tiền khi nó chết, vì vậy nó chiên với các cầu làm tổn thương cô ấy, nếu tôi mượn ít tiền trong khi cô vẫn còn sống.”

Một bổ nhiệm dưới một Hoa luôn luôn phải hành động chỉ trong lợi ích tốt nhất của, và không bao giờ phải có lợi cho mình. Khi lựa chọn của bạn Xem, hãy xem xét cho dù người đó là trong tầm kiểm soát cuộc sống của họ và tài chính, nếu họ cana các quản lý mình, họ cana các quản lý bạn. Cố gắng chỉ định một người địa phương, các công việc của Hoa có thể kéo dài nhiều năm. Nếu bạn đua tr có ai để được Xem, hãy xem xét một người chuyên nghiệp, như một công ty tin tưởng, một văn phòng luật du lịch“ vâng, DLO cung cấp dịch vụ này du lịch“ hoặc một phi lợi nhuận, như dịch ngược mô tả về.

Văn phòng của chúng tôi thực hành là để giữ một Xem an toàn của chúng tôi hầm ngân hàng, cho đến khi nó là cần thiết du lịch“, mà nó không bao giờ có thể được. Chúng tôi chỉ phát hành nó theo yêu cầu của bạn, hoặc trên biên nhận của một doctorâ hóa các chú ý nói rằng “the thời gian đã come”. Điều này không ngăn cản Trị gian lận, nhưng nó làm suy giảm cơ hội rằng những kế hoạch hành động sẽ được “borrowed” từ ngăn kéo bàn trong khi anh vẫn còn có tất cả các bạn.

Bất động sản


Warning: Creating default object from empty value in C:\ApacheServer2\htdocs\deltalawoffice.com\class\class.godly_dictionary.php on line 526

Là thêm của con người lớn trên đề đến ngôi nhà của bạn tránh di chúc phí một ý tưởng tốt?

Câu trả lời đơn giản là không. Sử dụng ty sở hữu để cố gắng để tránh di chúc phí có vẻ như một ý tưởng tốt, nhưng nó thực sự có thể dẫn đến một loạt những vấn đề đó tăng nguy cơ.

Letâ hóa các hãy nhìn vào những hình ảnh lớn. Khi một người trở thành một phần sở hữu những công bằng trong nhà có thể được thực hiện để mà personâ hóa các chủ nợ trong trường hợp của một ly hôn, phá sản, hoặc tài chính khác giải pháp lý. Ví dụ, trong một ly hôn bạn trai hay daughterâ giá của các người hôn phối có thể yêu cầu rằng việc giải quyết ly hôn bao gồm một phần của các cổ phần trong khách sạn. Trong trường hợp của một phá sản của bạn, bạn có thể có nguy cơ bị thu hồi để trả hết nợ. Một trường hợp có thể có thể là con trai hay con gái tham gia trong một tai nạn xe hơi và kết thúc bị kiện cho một số tiền lớn hơn theyâ lịch sử lại bảo hiểm cho. Thay vì cung cấp của bạn con với một “nest trứng,” bạn có thể sẽ mất tất cả mọi thứ thậm chí trước khi qua đi.

Cũng có tác động thuế. Nếu không phải là bạn của con trai hay daughterâ hóa các nơi cư trú chính ấy sẽ phải trả tiền vốn của mình, tỷ lệ lãi suất trong khách sạn khi bạn đi qua, thường chiếm hơn di chúc feeâ hóa các phải trả.

Và thêm một giây chủ sở hữu đăng ký với tên của khách sạn đó có nghĩa là họ sẽ cần ký bất cứ tài liệu liên quan đến việc bán tiếp theo hoặc tái cấp vốn của nó.

Tóm lại, trong nhiều trường hợp, chúng tôi tìm thấy rằng bất kỳ lợi ích của tránh di chúc phí bằng hữu chung là nặng bởi những rủi ro và chi phí tham gia.

Di chúc: nó Là Ác?

Là "di chúc" thực sự đáng sợ bóng tối đám mây rình rập từ nấm mồ để nuốt trộng toàn bất động sản của một khởi hành người thân yêu? Trong khi nó có thể được thận trọng để đi bước để tránh nó, chứng thực không phải là một khủng hoảng sợ hãi, và có một vai trò quan trọng trong trật tự chuyển tài sản từ một bất động sản để xứng đáng hưởng lợi. Wills được mạnh mẽ mảnh giấy du lịch“ họ có thể đối phó với một số tiền lớn và tài sản việt nam,“ và có thể có vấn đề với họ. Một trước đó sẽ bị hủy bởi một sau đó. Hôn nhân có thể làm vô hiệu sẽ. Một người sẽ có thể được không đúng ký (không có nhân chứng, hoặc chứng kiến cũng là người thụ hưởng.) Hay nó có thể là thử thách cho không cung cấp đầy đủ cho một người vợ, con hay bởi vì các nhà sản xuất được không phải là tinh thần có thẩm quyền, hoặc là áp lực vào việc sẽ. Vì vậy, khi một ngân hàng, hay Đất Đề Văn phòng, hoặc một công ty bảo hiểm, hoặc bất kỳ cơ quan điều khiển tài sản, được trình bày với một tài liệu dường như là một du lịch œlast Will”, nó không có kiến thức thực tế của câu chuyện đằng sau giấy. Và không có cơ quan muốn trả tiền hoặc chuyển nhượng bất động sản để người sai, hoặc là bị lôi kéo vào vụ kiện tụng.

Di chúc, là quá trình mà các Tòa án Tối cao của BC đánh giá các sẽ và hoàn cảnh của nó và du lịch“ nếu nó đi du lịch“ cho nó một dấu ấn của chính trong hình thức một thứ tự Chữ cái di chúc. Tòa án sẽ kiểm tra cho thấy rằng tất cả bên quan tâm được thông báo rằng có không sớm wills, rằng không có tuyên bố (hoặc là yêu cầu được xử lý với nếu họ đang thực hiện) và là tài sản được đúng điều tra và tiết lộ. Ồ, vâng, và họ tính phí. Di chúc phí được 1.4% tổng giá trị của tài sản gì đó mà có thể tránh được mà khuyến khích, nhưng không phải là một chi phí lớn mà họ không thể tránh khỏi. Và một cũng chạy di chúc ứng dụng nên không có nhiều hơn 3-4 tháng.

Vai trò của người thi hành du lịch“ du lịch œTo được hay Không be…đó là câu hỏi!?”

Mặc dù nó là thường xuyên xem bởi một nhà sản xuất Sẽ như là một du lịch œhonour â€cung cấp được ban tặng cho những người thân, những người thân yêu nhất, vai trò của người thi hành đi kèm với chết người nghiêm trọng trách nhiệm và nghĩa vụ, và không nên đưa nhẹ. Tùy thuộc vào sự phức tạp và kích thước của bất động Sản để được quản lý, nó có thể là một cái bẫy cho không thận trọng!

Các nhiệm vụ cơ bản của các người thi hành là để thu thập tài sản của bất động sản đối phó với các chủ nợ và tuyên bố, bao gồm cả thuế vấn đề; quản lý và phân phối số tài sản để các đối tượng phù hợp với các Sẽ. Nhất có vấn đề của tất cả những nhiệm vụ này là đối phó với và kế toán cho người thụ hưởng.

Một người thi hành phải được thận trọng và thậm chí trao trong các giao dịch của mình với người thụ hưởng. Có thể là không có gợi ý của “Self-dealing” được hưởng lợi từ những vị trí nhớ rằng sẽ có một sự ra đi của các tài Khoản.

Một người thi hành có thể được hoàn trả cho các chi phí hợp theo các điều khoản của các Sẽ hay pháp luật (s88 Ủy viên quản trị hoạt Động R. S. B. C năm 1996, c 494) hoặc bởi trước khi thỏa thuận với người lập di chúc. Khi quyết định có hay không phải là một người thi hành du lịch“ nói chuyện với một luật sư để có được những người đứng đầu trên danh nghĩa vụ.

Mẹ, chỉ cần chết. Tôi có thể bán ngôi nhà của mình?

Trong một nổi thị trường bất động sản như chúng ta đã ở South Delta, nhiều người sẽ muốn danh sách của họ parentsâ là di trú càng sớm càng tốt sau khi họ vượt qua. Nơi Sẽ có một người thi hành thường có thể làm điều đó. Người thi hành có sức mạnh để danh sách và bán bất động sản cư trú ngay sau khi các Sẽ có hiệu lực, đó là về cái chết. Trước khi những nơi cư trú thực sự có thể chuyển giao cho một người mua có thể bạn sẽ cần phải đi qua quá trình di chúc, mất khoảng bốn tháng. Trong khi chờ đợi, bạn có thể:

1. Truy cập vào các nhà, thay ổ khóa, trống rỗng và làm sạch nó, và phải trả các hóa đơn.

2. Danh sách các khách sạn để bán với một người môi giới.

3. Thương lượng các điều khoản bán hàng và ký một Hợp đồng Mua Bán.

Thường thời gian cần thiết để danh sách bán, và cho phép người mua để sắp xếp tài chính sẽ là đủ để nhận di chúc qua. Nếu không thì có rất nhiều cơ chế để bảo quản bán, bao gồm cả sửa đổi đóng cửa và kiểm ngày, hoặc khế ước thỏa thuận mà các người mua đưa họ xuống thanh toán vào niềm tin và di chuyển trong đầu. Tuy nhiên, lưu ý rằng các tình huống khác nhau, nơi không có Sẽ: “Administrator” du lịch“ thường thân nhân viên du lịch“ phải áp dụng cho các tòa án thẩm quyền để thực hiện bất động sản của người đã chết, và không có sức mạnh để làm những điều liệt kê ở trên cho tới khi họ nhận được tòa án chấp thuận.

Gia đình và Ly dị

Vợ tôi và tôi vừa tách ra và tôi quan tâm đến một trong tòa án lựa chọn để giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề, chúng tôi không thể đồng ý. Một trong những lựa chọn, tôi có nghe nói về được hợp Tác Ly hôn, nó là gì?

Hợp tác Ly dị là một giải quyết tranh chấp đó là cách tiếp cận sẵn để tách vợ chồng để giải quyết tranh chấp vậy, và sau một tách biệt, như sắp xếp nuôi dạy con, trợ vợ chồng hỗ trợ, và phân chia tài sản và nợ. Tất cả các luật sư người thực tập hợp Tác Ly hôn luật phải hoàn thành một số tiền tối thiểu của huấn luyện bắt buộc tập trung vào hòa giải và hợp Tác Ly hôn kỹ năng.

Ngoài hai luật sư mà đại diện cho mỗi vợ chồng, quá phụ thuộc vào kỹ năng đặc biệt của ly hôn huấn luyện viên và khi cần thiết, con và các chuyên gia tài chính. Mặc dù một số người lo lắng về các chi phí của thêm các chuyên gia để giải quyết tranh chấp quá trình, các hiệu ứng thường là ngược lại. Thường thì họ có thấp hơn mức giá giờ hơn là luật sư, và có thể giúp các bên tránh điều khiển cảm xúc quyết định như vậy thường kéo dài quá trình và tăng pháp luật lệ phí.

Các Luật hợp Tác cách tiếp cận được xây dựng trên một thỏa thuận rằng các bên sẽ không tham gia phiên toà, và sẽ được cung cấp đầy đủ tài chính tiết lộ. Các bên tham gia cuộc họp với luật sư của họ và các chuyên gia để giải quyết tranh chấp một cách tôn trọng Các quy trình cho phép bên để đến với một thỏa thuận đó phù hợp với mỗi familyâ hóa các nhu cầu.

Vợ tôi và tôi đang tách sau 10 năm hôn nhân và chúng tôi có hai đứa con. Tôi muốn thảo của riêng tôi tách thỏa thuận bằng cách sử dụng một phác thảo tôi tìm thấy trực tuyến, nó sẽ có giá trị?

Trong khi một tách thỏa thuận là không cần thiết để được soạn thảo hay ký bởi một luật sư để có giá trị, chính nó tách thỏa thuận là nguy hiểm. Nó là rất hiếm hoi mà tự soạn thảo tách thỏa thuận sẽ có tất cả những điều cần thiết khoản và miễn trừ có một bộ phận của gia đình tài sản và nợ hoặc để thực hiện thành công một mong muốn nuôi dạy con sắp xếp. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề thực thi các thỏa thuận sau này nếu chồng bạn không tuân theo những gì đã được thỏa thuận. Như vậy, nếu các con hỗ trợ và nuôi con các phần được không đủ, điều này có thể chậm trễ hoặc ngăn chặn bạn có được một ly hôn cho đến khi nó được sửa chữa. Đây là vì anh là cần thiết để chứng minh rằng đủ sắp xếp đã được thực hiện cho em trước khi ly dị sẽ được cấp điều quan trọng là vợ chồng bạn nhận được tư vấn luật pháp vào bất kỳ tách thỏa thuận bạn đừng vì vậy mà bạn đang thông báo các quyền của mình, và hiểu được thỏa thuận. Độc lập lời khuyên pháp lý có thể bảo vệ bạn trong tương lai nên chồng bạn cố gắng thay đổi những gì có trong thỏa thuận.

Tôi đang di chuyển trong với đối tác của tôi, những gì tôi nên biết về nhập vào một thỏa thuận cùng chung sống?

Vào Ngày 18, 2013 gia Đình Luật Hành động thay thế hiện tại, mối quan Hệ gia Đình Hành động dẫn đến những thay đổi quan trọng trong gia đình luật ở British Columbia. Một thay đổi lớn nhất là luật cặp đôi sẽ được quản lý bởi cùng phân chia tài sản như vợ chồng khi sự phân hủy mối quan hệ của họ. Luật cặp đôi, cho các mục đích của phân chia tài sản trong gia Đình Luật Hành động, bao gồm hai người đã sống trong một hôn nhân giống như mối quan hệ ít nhất là hai năm. Giả định là khi một mối quan hệ phân tích mỗi người sẽ được hưởng một nửa của bất kỳ lạ gia đình propertyâ lịch sử và tăng giá trị của â€loại trừ propertyâ lịch sử. Nếu bạn muốn đặt ra một thỏa thuận khác chia tài sản sau đó, một sự sống chung, thỏa thuận là cách để làm như vậy. Một thỏa thuận cùng chung sống cũng có thể bao gồm chi tiết như thế nào mỗi bữa tiệc sẽ đóng góp tài chính trong các mối quan hệ và các điều khoản của vợ chồng hỗ trợ, nếu có nên các mối quan hệ sự cố. Mọi sự sống chung, thỏa thuận cần phải cụ thể để tình hình của bạn do đó, nó là điều cần thiết bạn tham khảo ý kiến một luật sư tư vấn trước khi thảo và ký bất kỳ thỏa thuận.

Vợ cũ của tôi ngừng trả tiền hàng tháng, con hỗ trợ cho chúng tôi 10 năm, đứa trẻ là có bất cứ điều gì tôi có thể làm gì về nó?

Câu trả lời phụ thuộc vào việc anh đã có một thỏa thuận ly thân, hay lệnh của tòa án đó yêu cầu anh để trả tiền hỗ trợ trẻ em. Nếu bạn làm, bạn có thể đăng ký với gia Đình duy Trì chương Trình Thi hành (FMEP) và họ sẽ theo dõi và thực thi thanh toán. Đó không phải là một lịch sử của muộn hoặc bỏ qua thanh toán để đăng ký. Các FMEP cũng có thể giúp thu thập nợ đó là xuất sắc tại thời điểm đăng ký. Đôi khi những từ ngữ của thỏa thuận của bạn hoặc lệnh là không đủ cho FMEP để thực thi các điều khoản và bạn sẽ cần mất thêm bước để có được một sửa đổi thứ tự hoặc thỏa thuận với đầy đủ thuật ngữ. Bạn nên tham khảo ý kiến một luật sư tư vấn nếu bạn có câu hỏi về những từ ngữ.

Nếu bạn không có một đứa con hỗ trợ chấp sau đó FMEP sẽ không thể để giúp bạn. Tôi khuyên cậu nói chuyện với một luật sư để thảo luận về quyền để hỗ trợ trẻ em, những khả năng của bạn cũ trả hồi tố hỗ trợ, và quá trình được lệnh của tòa án hoặc thỏa thuận.

Làm thế nào để tôi nhận được một ly dị? Đã có một thỏa thuận ly thân.

Để có được một ly hôn bạn phải bắt đầu một tòa án ứng dụng bởi gửi thông Báo của gia Đình Pha trong Tòa án Tối cao của British Columbia. Bạn có thể áp dụng cho một ly hôn trên cơ sở mà tôi đã sống riêng biệt, và ngoài ít nhất một năm. Chồng bạn phải được phục vụ với các đệ ứng dụng và anh ấy có 30 ngày để hồi Đáp. Nếu không phản Ứng là đệ, hoặc chồng bạn đồng ý, ly hôn có thể tiến hành theo cách của một bàn đơn đặt hàng ngay khi nộp tài liệu thích hợp. Tuy nhiên, nó có thể mất vài tháng để xử lý. Ly dị là chính thức 31 ngày sau ngày thẩm phán dấu hiệu để ly hôn.

Có một số thành phần đến một đơn xin ly hôn và các hình thức phải được điền một cách chính xác để được thành công. Tôi đề nghị rằng bạn tham khảo ý kiến một luật sư tư vấn về những trường hợp cụ thể và để chắc chắn tất cả mọi thứ, tất cả các hình thức của bạn đang ở trong trật tự.

Vợ tôi và tôi vừa tách ra và chúng ta đã không có một cuộc hôn nhân thuận. Tôi có được hỗ trợ vợ chồng và nếu như vậy, bao nhiêu tôi sẽ nhận được không?

Dù có hay không có quyền để hỗ trợ vợ chồng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả các vai trò là bạn và đối tác của mỗi mất vào trong những mối quan hệ. Nếu bạn không phải đang sử dụng khả năng của mình để kiếm được nhập và trở thành tự hỗ trợ sẽ được kiểm tra. Một sự khác biệt trong thu nhập không tự động kết quả là một quyền lợi vợ chồng hỗ trợ.

Nếu nó được thành lập mà bạn có quyền để hỗ trợ vợ chồng, số tiền và thời gian của hỗ trợ là sau đó, xác định. Các vợ Chồng Hỗ trợ tư Vấn và hướng Dẫn thường sử dụng để tính toán một loạt cho số tiền và thời gian của hỗ trợ. Nơi bạn rơi vào cả hai dãy được xác định của trường hợp cụ thể. Hướng Dẫn có các yếu tố bao gồm cả mỗi spouseâ hóa các thu nhập của bạn, lứa tuổi, chiều dài của mối quan hệ của bạn và cho dù có con cái mà hỗ trợ trẻ em được trả. Tùy thuộc vào tình hình của vợ chồng hỗ trợ có thể là thời gian hạn chế hoặc xem xét lại sau một sự kiện, khoảng thời gian.

Tôi đề nghị anh liên hệ với một luật sư tư vấn liên quan đến tiềm năng của bạn tuyên bố để có được một ý kiến dựa vào trường hợp cụ thể.

Tổn Thương cá nhân: Để giải Quyết hoặc Sue?

Bạn có hai năm từ ngày của bạn chấn thương để quyết định. Một khi bạn giải quyết trường hợp của bạn, bạn không thể mở nó nếu vấn đề của bạn trở lại hoặc những cái mới xuất hiện. Kiên nhẫn là một đức tính, thời gian là tiền, nói chung, các bạn còn chờ giải quyết, thì tốt hơn sẽ giải quyết được. Luật sư của bạn sẽ có tất cả các y tế và thu nhập thông tin và bắt đầu đàm phán với bảo Hiểm của British Columbia. Một số trường hợp giải quyết nhanh chóng và một số có thể phức tạp và có thể mất hàng tháng hoặc thậm chí cả năm giữa cung cấp. Nếu bạn giá quá cao trường hợp của bạn, nó sẽ mất nhiều thời gian để đạt được thỏa thuận. Đôi khi người ta không muốn để cho đi của các chiến đấu, bất kể hậu quả. Nhưng giải quyết có thể mang lại cứu trợ và một cải thiện tình cảm. Nếu bạn có để sue, được chuẩn bị sẵn sàng để tham dự một cuộc kiểm Tra cho Discovery, nơi bạn sẽ được đặt câu hỏi nhiều về y khoa của lịch sử và cuộc sống của bạn. Nếu bạn và bảo Hiểm của Anh Columbia xem trường hợp của bạn rất khác nhau, sau đó bạn có thể đi ra xét xử để có một thẩm phán hoặc ban giám khảo quyết định. Hầu hết mọi trường hợp giải quyết bởi vì các chi phí, rủi ro và về tình cảm của một thử nghiệm là quá nhiều đối với nhiều người. Không có câu trả lời cho câu hỏi “settle hoặc sue”; khi bạn tiến hành, anh phải liên tục đánh giá lại câu hỏi đó với hướng dẫn chuyên nghiệp.

Tranh Cãi Bất Động Sản


Warning: Creating default object from empty value in C:\ApacheServer2\htdocs\deltalawoffice.com\class\class.godly_dictionary.php on line 526

Thereâ hóa các Sẽ không có! Những người được động Sản?

Nếu em chết mà không có một trong BC bạn bị mất kiểm soát hơn người bất động sản của bạn, người quản lý nó, và những người được quyền nuôi con của bạn. Trong khi đó là không đúng sự thật rằng “the chính phủ được nó alla€ bạn cũng có thể mang lại các Văn phòng của Guardian và người được Ủy thác Công vào các vấn đề của bạn. Điều này có nghĩa là tăng chi phí và kết quả không mong muốn.

Bộ phận của một “intestate” động sản du lịch“ không sẽ du lịch“ được quản lý bởi các Wills, bất động Sản và Tiếp Hành động của trước công nguyên. Nếu có một người vợ và chia sẻ con người được các tiên $300,000 và sự cân bằng được chia đều trong số tất cả các em. Hãy tưởng tượng rằng đột nhiên một phần tiền của bạn và của bạn vừa qua đời đối tác có lưu lại đi ra Công Ủy viên quản trị được tổ chức cho đến khi bạn trẻ em đạt được 19 và sau đó trả tiền cho họ. Hoặc nếu bạn đua tr có gia đình bất động sản của bạn có thể kết thúc đi xa xôi để quan hệ bạn đua tr biết hay như, thay vì bạn bè địa phương và các tổ chức từ thiện.

Một vấn đề khác không nơi nào có được sẽ là người đó ai sẽ là người để quản lý bất động sản là bất lực cho đến khi họ nhận được lệnh của tòa án xác nhận cuộc hẹn của họ. Thật khó cho họ để bán tài sản hoặc đối phó với các ngân hàng hoặc trả tiền hóa đơn, tất cả đều làm tăng chi phí. Và nếu bạn đua tr chỉ định một người giám hộ của bạn với con nhỏ của bạn sẽ, tòa án sẽ quyết định ai sẽ chăm sóc họ. Không có một sẽ có thể không phải là một thảm họa, nhưng nó sẽ có thể có nghĩa là tăng chi phí và mất kiểm soát giao.

Oh, Không! Sheâ hóa các bỏ Tôi Ra ngoài của cô ấy!

Hãy tưởng tượng rằng bạn€động dành năm để tìm kiếm sau khi một phụ huynh lão hóa. Bạn hành động đưa ra với tâm trạng của mình và nóng nảy, đã giữ cô ấy ăn và khỏe mạnh, và đã hy sinh sự nghiệp của mình và hạnh phúc, và thậm chí có thể là gia đình của bạn. Bạn hành động không bao giờ nói chuyện về tiền bạc, nhưng luôn luôn có một sự hiểu biết đó, khi thời điểm đến, cô ấy sẽ chăm sóc anh trong cô ấy sẽ. Hoặc là mày nghĩ vậy.

Bây giờ hãy tưởng tượng bạn sốc và đau đớn khi các sẽ được lấy từ cô két an toàn và bạn khám phá ra rằng cô đã đưa ra mọi thứ để du lịch œVancouver con Chó và con Mèo Home” (một ví dụ từ trường luật ngày, tôi đua tr nghĩ nó thực sự tồn tại.)Bạn arenâ các Anna Nicole Smith, và mẹ đã không có tỉ phú như J Howard Marshall. Nhưng bạn không có quyền công lý (nếu không phải là một bìa bắn trong “People”).Trong B. C. chúng tôi có di Chúc Biến đổi Luật, cho phép một tòa án khác nhau rất sẽ để cung cấp cho gia đình ngay lập tức du lịch“ trẻ em hay cặp vợ chồng (thường ly dị hay tách riêng ra và đôi khi thường luật pháp) du lịch“ người đã sai trái trong số các sẽ của cha mẹ hoặc vợ chồng. Mục đích của việc này là để cung cấp một công bằng phân chia tài sản của một bất động sản, tham gia vào tài khoản của hợp pháp cần và sự mong đợi của con và vợ chồng. Một tòa án sẽ xem xét bất hợp pháp hay đạo đức nghĩa vụ người chết đã đến tiếp theo của cô ấy-của-kin và nơi sẽ không khá phân phối personâ hóa các tài sản sẽ reapportion bất động sản.Nó thường cách dễ nhất cho con nhỏ để thách thức wills, bởi vì những người đã chết cha mẹ có thể đã có một nghĩa vụ pháp lý để cung cấp cho họ. Đó là sự thật cho một tách ra vợ chồng, đặc biệt là khi có một người đang thực hiện nghĩa vụ phải trả tiền hỗ trợ. Khó khăn hơn, nhưng vẫn còn có thể được tuyên bố của người lớn con, chẳng hạn như theo chúng tôi, dụ, nơi một kỳ vọng của bồi thường đã phát sinh. Tất nhiên kích thước của bất động sản là một yếu tố quan trọng hơn bất động sản (tiền hoặc bất động sản hoặc tài sản khác) có, những thời gian dễ dàng hơn một tòa án sẽ có đảm bảo rằng tất cả các hợp pháp đáp ứng được nhu cầu.Bây giờ letâ hóa các nhìn vào trường hợp từ những người đã chết mẹ giá của các quan điểm. Nó không phải là một kết luận bỏ qua đó, trong ví dụ của chúng ta, tòa án sẽ phân phối những bất động sản. Ví dụ, nó có thể bật ra rằng trong khi cô ấy còn sống mẹ đã chuyển tiêu đề để cô về nhà để bạn, con gái. Cô nghĩ rằng bạn đã được bồi thường xứng đáng cho những nỗ lực của bạn, và tòa án cũng có thể đồng ý.

Sẽ thách thức thông thường phát sinh trong gia đình pha trộn. Nó là một ý tưởng tốt khi thực hiện sẽ để xem xét những người sau này có thể thách thức nó, và một trong hai bao gồm họ, hoặc cung cấp một cách triệt để giải thích là tại sao họ đang được đưa ra ít hơn “fair”. Đây có thể là cùng dòng “I đang để lại con trai tôi, John hiểu bởi vì anh là một người không dùng thuốc cừu đen, người sẽ ném tiền đi.” Này sẽ làm việc tốt hơn, nếu đó là sự thật.

Bảo hiểm của Anh Columbia tuyên Bố

Làm thế nào có thể thảo luận với bác sĩ của tôi ảnh hưởng đến tôi ICBC pha?

Hai trong những khía cạnh quan trọng nhất của bạn bảo Hiểm của Anh Columbia tuyên bố là những gì bác sĩ nói với bạn, bạn và những gì bạn nói với bác sĩ. Khi lái xe khác khiến cho bạn phải chịu chấn thương, hay thiệt hại khác, bảo Hiểm của Anh Columbia là cần thiết để làm điều đúng bằng cách bù đắp cho bạn chấn thương và thiệt hại. Tuy nhiên, bạn cũng cần thiết để làm việc hợp lý để giảm thiểu những chấn thương và thiệt hại. Ví dụ, nếu bạn bị chấn thương ở lưng, bác sĩ có thể giới thiệu bạn 12 lần vật lý trị liệu. Nếu bạn lựa chọn không phải để hành động trên đó giới thiệu nhưng phàn nàn của đau lưng một năm sau đó, thereâ hóa các một cơ hội tốt đó bảo Hiểm của Anh Columbia sẽ cho rằng, bạn đang chịu trách nhiệm cho rằng tiếp tục trở lại đau đớn vì nó có lẽ đã có thể tránh được trải qua những điều trị của bác sĩ đã đề nghị với anh. Cuối cùng bảo Hiểm của Anh Columbia sẽ không được trên móc cho chấn thương dai dẳng đó sẽ có quyết tâm có người theo dõi anh bạn doctorâ đề cho lời khuyên. Chú ý đến những gì bạn nói với bác sĩ được không kém phần quan trọng. Trong khi có một giá trị trong đơn giản chỉ cần nói với bảo Hiểm của Anh Columbia mà, bạn vẫn đang trải qua một tình trạng hoặc triệu chứng, đó là giá trị hơn nhiều để có thể rút bảo Hiểm của Anh Columbiaâ hóa các chú ý đến sự thật rằng anh đã nhiều lần được làm cho một tương tự khiếu nại trong một khoảng thời gian. Này, chỉ có thể được thực hiện nếu bạn doctorâ hóa các hồ sơ cho thấy rằng bạn đã liên tục làm cho rằng đơn khiếu nại và các hồ sơ sẽ chỉ cho các khiếu nại nếu bạn đã được bày tỏ bằng lời nói khiếu nại với bác sĩ. Để đảm bảo rằng các hồ sơ của bạn là toàn diện, xem bác sĩ thường xuyên, và luôn luôn thẳng thắn về những gì bạn đang trải qua.

Tôi đang ở trong một tai nạn và bảo Hiểm của Anh Columbia muốn tôi để điền vào giấy tờ, tôi phải làm gì?

Nếu bạn đang ở trong một tai nạn xe cộ, sự bảo Hiểm của Anh Columbia điều chỉnh tuyên bố sẽ muốn bạn cho vào trong nhiều hình thức. Các thủ tục giấy tờ sẽ bao gồm ủy quyền cho phép bảo Hiểm của Anh Columbia để có được trang y tế và tài chính chi tiết. Nếu các thông tin mà họ tìm kiếm là không thích hợp, không có lý do gì để ký. Ví dụ, nếu bạn đã không bỏ lỡ bất kỳ thời gian làm việc, thì tại sao cho phép bảo Hiểm của Anh Columbia thể truy cập vào công việc của tập tin?  cơ bản nhất tài liệu bạn sẽ ký là du lịch œCL-22 bảo Hiểm bồi Thường Application”. C-22 chứa thông tin chi tiết về tuyên bố của mình, bao gồm cả ngày về tai nạn của bạn. quan Trọng hình thức này sẽ yêu cầu anh để mô tả sự chấn thương, bạn phải chịu đựng trong vụ tai nạn.Â, Nó là điều cần thiết mà bạn mô tả chấn thương của chính xác - bỏ qua để đề cập đến một chấn thương có thể trở lại để cắn bạn.Â, Ví dụ như, trong một trường hợp gần đây một Nguyên đơn quên một chấn thương trên các C-22. Tại tòa, Nguyên đơn tuyên bố một chấn thương mà các thẩm phán đã hoài nghi về như nó trước đây đã không được tuyên bố.  bảo Hiểm của Anh Columbia cũng có thể yêu cầu anh để cung cấp một tuyên bố về những gì xảy ra trong vụ tai nạn. tuyên bố của Bạn sẽ chi tiết của sự kiện dẫn đến, trong khi, và sau khi tai nạn, bao gồm cả các chi tiết của chấn thương của bạn và thiệt hại.Â, Nó là điều cần thiết của bạn tuyên bố có một mô tả chính xác những gì đã xảy ra. Nếu khác driverâ hóa các phanh đèn đã ra tuyên bố của bạn phải bao gồm mà thực tế du lịch“ nếu không, sau đó bạn có thể bị buộc tội chế tạo chi tiết đó.

Bảo hiểm của Anh Columbia lương mất lợi ích

Nếu bạn đã bị thương trong một tai nạn xe hơi và đã mất thời gian làm việc, bạn có thể được Phần 7 Lương Mất Lợi ích từ bảo Hiểm của British Columbia. Phần 80 của bảo Hiểm (Vehicle) Quy định cung cấp cho thanh toán của tổng khuyết tật tạm thời (HẠNG) lương mất lợi ích nếu một tai nạn xe cộ ngăn chặn một người làm việc từ việc làm. Có một số yêu cầu dưới sự bảo Hiểm (Vehicle) Quy định cho quyền lợi ích, một vài trong số đó có thể là tóm tắt như sau: Một người đã làm việc tại thời điểm tai nạn (lưu ý rằng họ không cần phải có được cơ thể làm việc khi tai nạn thực sự xảy ra, nhưng phải nói chung đã được sử dụng khoảng thời gian xảy ra tai nạn). Các người phải được hoàn toàn bị tai nạn từ làm một việc mà các người yêu cầu bảo hiểm này là hợp lý và phù hợp bởi đào tạo hoặc kinh nghiệm. Tổng khuyết tật phải xuất phát trong vòng 20 ngày xảy ra tai nạn. Lợi ích được trả cho thời gian của tổng khuyết tật, hoặc 104 tuần, cho dù là ngắn hơn. Số tiền lợi ích bị giới hạn là 300 đô mỗi tuần. Đó là một thời gian chờ đợi trước khi thanh toán lợi ích bắt đầu. Đó là đề nghị trong khi chờ đợi một quyết định từ bảo Hiểm của Anh Columbia trên chấp thuận lợi ích của người khuyết tật, mà một người thực hiện một tuyên bố dưới EI lợi ích bệnh Tật. Nếu cả hai EI và bảo Hiểm của Anh Columbia chấp thuận lợi, ông phải chọn một trong hai, không phải cả hai.

Là bảo Hiểm của Anh, Columbia thực sự “on của tôi side”?

Bạn có thể đã thấy bảo Hiểm của Anh Columbiaâ hóa các mới quảng cáo trên TRUYỀN hình mà pha “We đang ở trong góc của anh.Â, Bạn có thể có được lợi ích bạn có quyền.Â, Bạn có thể giải quyết khi bạn đã sẵn sàng.” Động văn nghệ các xảy ra?  bảo Hiểm của Anh Columbia đang chạy một doanh nghiệp, và đó là lợi thế của họ để giữ chi phí. Những quảng cáo này xuất hiện được một sự khích lệ để giải quyết chuyện trực tiếp với bảo Hiểm của Anh Columbia mà không tìm lời khuyên pháp lý. tại Sao họ sẽ đề nghị điều đó?Â, bởi Vì nó sẽ tiết kiệm được bảo Hiểm của Anh Columbia tiền. Và đó là vì luật sư nói chung là nhận được nhiều hơn cho một trường hợp hơn bất kỳ thiếu kinh nghiệm người bị thương có thể. luật Sư biết các quy tắc của trò chơi, giống như bảo Hiểm của Anh Columbia, và không như những chấn thương nạn nhân.   Nhớ rằng một khi anh giải quyết bạn cana các quay trở lại sau đó cho thêm tiền nếu vết thương của anh quay lại. Và nhớ rằng, hầu hết luật sư cung cấp miễn phí ban đầu tư vấn. Và nhớ rằng luật sư thường nhận được nhiều hơn cho trường hợp của bạn là bạn sẽ một mình, ngay cả sau khi thanh toán chi phí pháp lý.   Vậy khi bạn nhìn bảo Hiểm của Anh Columbiaâ hóa các quảng cáo, hỏi mình câu hỏi này: Nếu họ sẽ phải viết cho tôi kiểm tra, họ có thể thực sự được “on của tôi side”?Â, Nó chi phí không có gì để có được một ý kiến thứ hai.

Xã hội và của bạn bảo Hiểm của Anh Columbia trường hợp

Xã hội trang web như “Facebook”, “Instagram”, “Myspace” và “Twitter” đã làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho bảo Hiểm của Anh Columbia để điều tra bạn và cầu của bạn. Khi anh gửi một cái gì đó trên những trang web mạng xã hội, hầu như trên thế giới có thể xem bài viết của mình. Ví dụ, anh có thể đề cập đến, trên một trang mạng xã hội mà bạn đã đi trên một chuyến đi, đi trượt tuyết, hoặc làm việc ra, hay thiên đường cấm, được hưởng xã hội với bạn bè của bạn, etc… làm như vậy, bảo Hiểm của Anh Columbia sẽ có thể tìm thông tin này ra và dùng nó để chống lại các bạn. Hãy tưởng tượng nếu bảo Hiểm của Anh Columbia phổ biến một số bức ảnh của bạn làm một hoạt động và sau đó, sử dụng nó trong Tòa án chống lại bạn nói rằng bạn đã không bị thương không? Hãy tưởng tượng nếu bảo Hiểm của Anh Columbia bắt đầu cuộc phỏng vấn, những người đó đã đi đến một trong các sự kiện các bạn mô tả trên Facebook? Hãy tưởng tượng nếu bạn đã đề cập say rượu với một số bạn bè, và có lẽ đã đăng một số hình ảnh của những buổi tối? Những gì nó trông giống như khi bạn đã đăng một cái gì đó xem như không được xã hội chấp nhận được? Trong một số trường hợp bảo Hiểm của Anh Columbia các nhà điều tra đã truy cập một claimantâ hóa các thông tin cá nhân bằng phát minh ra một “friend” người sau đó, liên lạc với họ để truy cập. Bảo hiểm của Anh Columbia sau đó, tìm kiếm các tìm kiếm những bức ảnh, ghi chú, blog. Mục đích của họ là tìm thấy những bức ảnh của một người trong tình huống đó có thể gây tổn hại đến những trường hợp trước mặt một thẩm phán hoặc ban giám khảo (ví dụ. uống hoặc là say xỉn tại một bữa tiệc, tham gia vào liên lạc với các môn thể thao khác, đi du lịch nghỉ cho etc…). Bảo hiểm của Anh Columbia là cũng đang tìm kiếm chú nơi mà một người đã nói chuyện về những trường hợp như thế nào, các/anh đang cảm thấy, và những gì tiếp theo weekendâ hóa các kế hoạch có thể được. Nói chung, bảo Hiểm của Anh Columbia trông cho bất cứ điều gì trực tuyến sẽ làm tổn thương trường hợp của bạn. Đôi khi, bảo Hiểm của Anh Columbia sẽ mang lại một Tòa án ứng Dụng để bắt buộc sản xuất của các xã hội tài khoản dung nếu họ không thể truy cập vào các thông tin thông qua cửa sau. Điều này có nghĩa là thậm chí nếu bạn duy trì một số bạn bè và một chính thiết lập bảo Hiểm của Anh Columbia có thể nhận được bản sao của đăng. Vì vậy, nguyên tắc khi đăng bất cứ điều gì trên một xã hội trang web là để cho ai đó từ bảo Hiểm của Anh Columbia hoặc phòng thủ đội sẽ được đọc nó. Đơn giản nhất để làm là tắt tài khoản của bạn(s) và tập trung vào sự phục hồi của bạn thay thế.

Tổn thương cá nhân: để giải quyết hoặc sue

Bạn đã phục hồi chủ yếu là từ vết thương của các bạn: bạn Nên giải quyết, hoặc sue? Bạn có hai nămtừ ngày của chấn thương để quyết định. Một khi bạn giải quyết trường hợp của bạn, bạn không thể mở nó nếu vấn đề của bạn trở lại hoặc những cái mới xuất hiện. Kiên nhẫn là một đức tính, thời gian là tiền, nói chung, các bạn còn chờ giải quyết, thì tốt hơn sẽ giải quyết được. Luật sư của bạn sẽ có tất cả các y tế và thu nhập thông tin và bắt đầu đàm phán với bảo Hiểm của British Columbia. Một số trường hợp giải quyết nhanh chóng và một số có thể phức tạp và có thể mất hàng tháng hoặc thậm chí cả năm giữa cung cấp. Nếu bạn giá quá cao trường hợp của bạn, nó sẽ mất nhiều thời gian để đạt được thỏa thuận. Đôi khi người ta không muốn để cho đi của các chiến đấu, bất kể hậu quả. Nhưng giải quyết có thể mang lại cứu trợ và một cải thiện tình cảm. Nếu bạn có để sue, được chuẩn bị sẵn sàng để tham dự một cuộc kiểm Tra cho Discovery, nơi bạn sẽ được đặt câu hỏi nhiều về y khoa của lịch sử và cuộc sống của bạn. Nếu bạn và bảo Hiểm của Anh Columbia xem trường hợp của bạn rất khác nhau, sau đó bạn có thể đi ra xét xử để có một thẩm phán hoặc ban giám khảo quyết định. Hầu hết mọi trường hợp giải quyết bởi vì các chi phí, rủi ro và về tình cảm của một thử nghiệm là quá nhiều đối với nhiều người. Không có câu trả lời cho câu hỏi “settle hoặc sue”; khi bạn tiến hành, anh phải liên tục đánh giá lại câu hỏi đó với hướng dẫn chuyên nghiệp.

XÃ hội VÀ của BẠN bảo Hiểm của Anh Columbia trường HỢP

Xã hội trang web như “Facebook”, “Instagram”, “Myspace” và “Twitter” đã làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho bảo Hiểm của Anh Columbia để điều tra bạn và cầu của bạn. Khi anh gửi một cái gì đó trên những trang web mạng xã hội, hầu như trên thế giới có thể xem bài viết của mình. Ví dụ, anh có thể đề cập đến, trên một trang mạng xã hội mà bạn đã đi trên một chuyến đi, đi trượt tuyết, hoặc làm việc ra, hay thiên đường cấm, được hưởng xã hội với bạn bè của bạn, etc… làm như vậy, bảo Hiểm của Anh Columbia sẽ có thể tìm thông tin này ra và dùng nó để chống lại các bạn. Hãy tưởng tượng nếu bảo Hiểm của Anh Columbia phổ biến một số bức ảnh của bạn làm một hoạt động và sau đó, sử dụng nó trong Tòa án chống lại bạn nói rằng bạn đã không bị thương không? Hãy tưởng tượng nếu bảo Hiểm của Anh Columbia bắt đầu cuộc phỏng vấn, những người đó đã đi đến một trong các sự kiện các bạn mô tả trên Facebook? Hãy tưởng tượng nếu bạn đã đề cập say rượu với một số bạn bè, và có lẽ đã đăng một số hình ảnh của những buổi tối? Những gì nó trông giống như khi bạn đã đăng một cái gì đó xem như không được xã hội chấp nhận được? Trong một số trường hợp bảo Hiểm của Anh Columbia các nhà điều tra đã truy cập một claimantâ hóa các thông tin cá nhân bằng phát minh ra một “friend” người sau đó, liên lạc với họ để truy cập. Bảo hiểm của Anh Columbia sau đó, tìm kiếm các tìm kiếm những bức ảnh, ghi chú, blog. Mục đích của họ là tìm thấy những bức ảnh của một người trong tình huống đó có thể gây tổn hại đến những trường hợp trước mặt một thẩm phán hoặc ban giám khảo (ví dụ. uống hoặc là say xỉn tại một bữa tiệc, tham gia vào liên lạc với các môn thể thao khác, đi du lịch nghỉ cho etc…). Bảo hiểm của Anh Columbia là cũng đang tìm kiếm chú nơi mà một người đã nói chuyện về những trường hợp như thế nào, các/anh đang cảm thấy, và những gì tiếp theo weekendâ hóa các kế hoạch có thể được. Nói chung, bảo Hiểm của Anh Columbia trông cho bất cứ điều gì trực tuyến sẽ làm tổn thương trường hợp của bạn. Đôi khi, bảo Hiểm của Anh Columbia sẽ mang lại một Tòa án ứng Dụng để bắt buộc sản xuất của các xã hội tài khoản dung nếu họ không thể truy cập vào các thông tin thông qua cửa sau. Điều này có nghĩa là thậm chí nếu bạn duy trì một số bạn bè và một chính thiết lập bảo Hiểm của Anh Columbia có thể nhận được bản sao của đăng. Vì vậy, nguyên tắc khi đăng bất cứ điều gì trên một xã hội trang web là để cho ai đó từ bảo Hiểm của Anh Columbia hoặc phòng thủ đội sẽ được đọc nó. Đơn giản nhất để làm là tắt tài khoản của bạn(s) và tập trung vào sự phục hồi của bạn thay thế.

Làm thế nào tôi có thể thảo luận với bác sĩ của tôi ảnh hưởng đến tôi bảo Hiểm của Anh Columbia pha?

Hai trong những khía cạnh quan trọng nhất của bạn bảo Hiểm của Anh Columbia tuyên bố là những gì bác sĩ nói với bạn, bạn và những gì bạn nói với bác sĩ. Khi lái xe khác khiến cho bạn phải chịu chấn thương, hay thiệt hại khác, bảo Hiểm của Anh Columbia là cần thiết để làm điều đúng bằng cách bù đắp cho bạn chấn thương và thiệt hại. Tuy nhiên, bạn cũng cần thiết để làm việc hợp lý để giảm thiểu những chấn thương và thiệt hại. Ví dụ, nếu bạn bị chấn thương ở lưng, bác sĩ có thể giới thiệu bạn 12 lần vật lý trị liệu. Nếu bạn lựa chọn không phải để hành động trên đó giới thiệu nhưng phàn nàn của đau lưng một năm sau đó, thereâ hóa các một cơ hội tốt đó bảo Hiểm của Anh Columbia sẽ cho rằng, bạn đang chịu trách nhiệm cho rằng tiếp tục trở lại đau đớn vì nó có lẽ đã có thể tránh được trải qua những điều trị của bác sĩ đã đề nghị với anh. Cuối cùng bảo Hiểm của Anh Columbia sẽ không được trên móc cho chấn thương dai dẳng đó sẽ có quyết tâm có người theo dõi anh bạn doctorâ đề cho lời khuyên.

Chú ý đến những gì bạn nói với bác sĩ được không kém phần quan trọng. Trong khi có một giá trị trong đơn giản chỉ cần nói với bảo Hiểm của Anh Columbia mà, bạn vẫn đang trải qua một tình trạng hoặc triệu chứng, đó là giá trị hơn nhiều để có thể rút bảo Hiểm của Anh Columbiaâ hóa các chú ý đến sự thật rằng anh đã nhiều lần được làm cho một tương tự khiếu nại trong một khoảng thời gian. Này, chỉ có thể được thực hiện nếu bạn doctorâ hóa các hồ sơ cho thấy rằng bạn đã liên tục làm cho rằng đơn khiếu nại và các hồ sơ sẽ chỉ cho các khiếu nại nếu bạn đã được bày tỏ bằng lời nói khiếu nại với bác sĩ. Để đảm bảo rằng các hồ sơ của bạn là toàn diện, xem bác sĩ thường xuyên, và luôn luôn thẳng thắn về những gì bạn đang trải qua.

Ia hành động Được phục Vụ!

Hầu hết chúng tôi đã thấy một chương trình truyền hình, hoặc bộ phim mà một nhân vật rất ngạc nhiên bởi một ai đó giao cho họ một phong bì hoặc bộ giấy tờ, kèm theo một cách rõ ràng “Youâ hành động được phục vụ!” Đôi khi một nhân vật đi đến những nỗ lực tuyệt vời để tránh những thời điểm quan trọng trong hy vọng tránh pháp luật phù hợp hoàn toàn. Kịch xảy ra sau đó.

Thực tế là, hoặc nên được, ít kịch tính. Dịch vụ pháp lý thường được thực hiện bằng cách một người bạn hay đại diện của nguyên đơn liên hệ với các bị cáo, và sắp xếp cho một thời gian và địa điểm để cung cấp các tài liệu.

Tuy nhiên, một vài điều có nhiều lo âu gây hơn việc thực hiện bạn đang bị kiện, và cám dỗ đối với một số người để tạo của riêng mình kịch bản phim và tránh tất cả liên lạc với bất cứ ai có thể có thể được mang pháp luật. Đại lý cho khách hàng của tôi trong những năm qua đã gặp những người khua vũ khí, những người sống trong bóng tối nhà phía sau đóng rèm cửa và người từ chối công nhận bản sắc riêng của họ trong những nỗ lực tuyệt vọng để tránh được phục vụ. Rất tiếc cho những người này, nguyên đơn có thể áp dụng cho tòa án chấp nhận một hình thức khác của vụ, chẳng hạn như đăng quảng cáo trong tờ báo và rao vặt trực tuyến, và những nguyên đơn đó có thể tiếp tục mà không cần sự defendantâ hóa các tham gia trong các phù hợp với pháp luật.

Cách tiếp cận tốt nhất là để hợp tác, và chấp nhận vụ của các tài liệu. Chống vụ chỉ làm tăng sự thù địch giữa các bên và làm cho bạn trông không trung thực. Nhưng đua tr dừng lại đó! Đọc tài liệu ngay lập tức vì vậy, bạn biết những trường hợp với bạn, làm thế nào để đáp ứng, và khi trả lời của bạn là do, do đó bạn có thể để đúng bảo vệ mình chống lại những yêu cầu.

Tôi đang ở trong một tai nạn và bảo Hiểm của Anh Columbia muốn tôi để điền vào giấy tờ, tôi phải làm gì?

Nếu bạn đang ở trong một tai nạn xe cộ, sự bảo Hiểm của Anh Columbia điều chỉnh tuyên bố sẽ muốn bạn cho vào trong nhiều hình thức. Các thủ tục giấy tờ sẽ bao gồm ủy quyền cho phép bảo Hiểm của Anh Columbia để có được trang y tế và tài chính chi tiết. Nếu các thông tin mà họ tìm kiếm là không thích hợp, không có lý do gì để ký. Ví dụ, nếu bạn đã không bỏ lỡ bất kỳ thời gian làm việc, thì tại sao cho phép bảo Hiểm của Anh Columbia thể truy cập vào công việc của tập tin?

Cơ bản nhất tài liệu bạn sẽ ký là du lịch œCL-22 bảo Hiểm bồi Thường Application”. C-22 chứa thông tin chi tiết về tuyên bố của mình, bao gồm cả ngày về tai nạn của bạn. quan Trọng hình thức này sẽ yêu cầu anh để mô tả sự chấn thương, bạn phải chịu đựng trong vụ tai nạn.Â, Nó là điều cần thiết mà bạn mô tả chấn thương của chính xác - bỏ qua để đề cập đến một chấn thương có thể trở lại để cắn bạn.Â, Ví dụ như, trong một trường hợp gần đây một Nguyên đơn quên một chấn thương trên các C-22. Tại tòa, Nguyên đơn tuyên bố một chấn thương mà các thẩm phán đã hoài nghi về như nó trước đây đã không được tuyên bố.

Bảo hiểm của Anh Columbia cũng có thể yêu cầu anh để cung cấp một tuyên bố về những gì xảy ra trong vụ tai nạn. tuyên bố của Bạn sẽ chi tiết của sự kiện dẫn đến, trong khi, và sau khi tai nạn, bao gồm cả các chi tiết của chấn thương của bạn và thiệt hại.Â, Nó là điều cần thiết của bạn tuyên bố có một mô tả chính xác những gì đã xảy ra. Nếu khác driverâ hóa các phanh đèn đã ra tuyên bố của bạn phải bao gồm mà thực tế du lịch“ nếu không, sau đó bạn có thể bị buộc tội chế tạo chi tiết đó.

 Â

Bảo hiểm của Anh Columbia Lương mất lợi ích

Nếu bạn đã bị thương trong một tai nạn xe hơi và đã mất thời gian làm việc, bạn có thể được Phần 7 Lương Mất Lợi ích từ bảo Hiểm của British Columbia.

Phần 80 của bảo Hiểm (Vehicle) Quy định cung cấp cho thanh toán của tổng khuyết tật tạm thời (HẠNG) lương mất lợi ích nếu một tai nạn xe cộ ngăn chặn một người làm việc từ việc làm. Có một số yêu cầu dưới sự bảo Hiểm (Vehicle) Quy định cho quyền lợi ích, một vài trong số đó có thể là tóm tắt như sau:

Một người đã có được làm việc tại thời điểm của vụ tai nạn (lưu ý rằng họ không cần phải có được cơ thể làm việc khi tai nạn thực sự xảy ra, nhưng phải nói chung đã được sử dụng khoảng thời gian xảy ra tai nạn).

Các người phải được hoàn toàn bị tai nạn từ làm một việc mà các người yêu cầu bảo hiểm này là hợp lý và phù hợp bởi đào tạo hoặc kinh nghiệm. Tổng khuyết tật phải xuất phát trong vòng 20 ngày xảy ra tai nạn.

Lợi ích được trả cho thời gian của tổng khuyết tật, hoặc 104 tuần, cho dù là ngắn hơn. Số tiền lợi ích bị giới hạn là 300 đô mỗi tuần. Đó là một thời gian chờ đợi trước khi thanh toán lợi ích bắt đầu. Đó là đề nghị trong khi chờ đợi một quyết định từ bảo Hiểm của Anh Columbia trên chấp thuận lợi ích của người khuyết tật, mà một người thực hiện một tuyên bố dưới EI lợi ích bệnh Tật. Nếu cả hai EI và bảo Hiểm của Anh Columbia chấp thuận lợi, ông phải chọn một trong hai, không phải cả hai.

Là bảo Hiểm của Anh, Columbia thực sự “On của Tôi Side”?

Bạn có thể đã thấy bảo Hiểm của Anh Columbiaâ hóa các mới quảng cáo trên TRUYỀN hình mà pha “We đang ở trong góc của anh.Â, Bạn có thể có được lợi ích bạn có quyền.Â, Bạn có thể giải quyết khi bạn đã sẵn sàng.” Động văn nghệ các xảy ra?

Bảo hiểm của Anh Columbia đang chạy một doanh nghiệp, và đó là lợi thế của họ để giữ chi phí. Những quảng cáo này xuất hiện được một sự khích lệ để giải quyết chuyện trực tiếp với bảo Hiểm của Anh Columbia mà không tìm lời khuyên pháp lý. tại Sao họ sẽ đề nghị điều đó?Â, bởi Vì nó sẽ tiết kiệm được bảo Hiểm của Anh Columbia tiền. Và đó là vì luật sư nói chung là nhận được nhiều hơn cho một trường hợp hơn bất kỳ thiếu kinh nghiệm người bị thương có thể. luật Sư biết các quy tắc của trò chơi, giống như bảo Hiểm của Anh Columbia, và không như những chấn thương nạn nhân.

Hãy nhớ rằng một khi bạn giải quyết bạn cana các quay trở lại sau đó cho thêm tiền nếu vết thương của anh quay lại. Và nhớ rằng, hầu hết luật sư cung cấp miễn phí ban đầu tư vấn. Và nhớ rằng luật sư thường nhận được nhiều hơn cho trường hợp của bạn là bạn sẽ một mình, ngay cả sau khi thanh toán chi phí pháp lý.

 Vậy khi bạn nhìn bảo Hiểm của Anh Columbiaâ hóa các quảng cáo, hỏi mình câu hỏi này: Nếu họ sẽ phải viết cho tôi kiểm tra, họ có thể thực sự được “on của tôi side”?Â, Nó chi phí không có gì để có được một ý kiến thứ hai.

 Â

Bao Nhiêu của tôi là bảo Hiểm của Anh Columbia Pha có giá Trị?

Đây là một câu hỏi tất cả các khách hàng muốn biết, nhưng nó không phải là một câu hỏi dễ dàng để trả lời vào đầu của trường hợp của bạn. Đánh giá một chấn thương yêu cầu mất thời gian. Chấn thương của bạn là người mới, và chúng tôi không thể nói cho dù nó sẽ được tốt hơn hay làm thế nào sớm. Làm thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và làm việc? Các giá trị yêu cầu của bạn là phụ thuộc vào yếu tố:

Cho dù vụ tai nạn là lỗi của ai đó elseâ về thông tin hoặc một kết hợp mức độ và thời gian của bạn chấn thương điều trị bạn cần thiết bạn Sẽ phục hồi hoàn toàn hoặc một phần? Bao nhiêu thu nhập bạn đã bị mất? Làm thế nào bạn có mất trong tương lai? Chi phí của điều trị, quá khứ và tương lai. Khách hàng thường kể đến bạn bè mà có “x” đô cho vết thương của họ. Bạn không thể so sánh trường hợp của bạn để những người khác, mỗi người và mọi chấn thương là khác nhau. Có hai chính yếu tố khi đàm phán với bảo Hiểm của British Columbia.

Bảo hiểm của Anh Columbia, sử dụng một hướng dẫn khi đánh giá tuyên bố. BC tòa án không ràng buộc bởi sự bảo Hiểm của Anh Columbiaâ hóa các đánh giá hướng dẫn. Khi luật sư thực hiện một đề nghị hòa giải để bảo Hiểm của Anh Columbia, họ dựa vào kết quả của các nhiều tai nạn xe hơi trường hợp đó là quyết định của hàng năm trong các toà án. Nếu giải quyết không thể đạt được ra khỏi tòa án, những du lịch œprecedents” sẽ hướng dẫn làm thế nào một thẩm phán giá trị yêu cầu của bạn. Thông thường chúng tôi đề nghị chống lại quyết cho ít nhất là 12 đến 18 tháng. Các bạn còn chấn thương kéo dài, và các bạn còn chờ đợi để giải quyết nhiều trường hợp của bạn là, có thể có giá trị.

Làm thế nào có thể Xã hội ảnh hưởng đến bảo Hiểm của Anh Columbia trường Hợp?

Truyền thông xã hội, bạn Facebook, Instagram, Myspace, và Twitter đã làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho bảo Hiểm của Anh Columbia để điều tra bạn và cầu của bạn. Khi anh gửi một cái gì đó trên những trang web mạng xã hội, hầu như trên thế giới có thể xem bài viết của mình. Ví dụ, anh có thể đề cập đến, trên một trang mạng xã hội, mà bạn đã đi trên một chuyến đi, đi trượt tuyết, hoặc làm việc ra, hoặc, lạy trời, rất thích xã hội với bạn bè của bạn, etc… Trong khi làm vậy, bảo Hiểm của Anh Columbia sẽ có thể tìm thông tin này ra và dùng nó để chống lại các bạn. Hãy tưởng tượng nếu bảo Hiểm của Anh Columbia phổ biến một số bức ảnh của bạn làm một hoạt động và sử dụng nó trong Tòa án chống lại bạn nói rằng bạn đã không bị thương không? Hãy tưởng tượng nếu bảo Hiểm của Anh Columbia bắt đầu cuộc phỏng vấn, những người đó đã đi đến một trong các sự kiện các bạn mô tả trên Facebook? Nếu bạn đã say rượu với một số bạn bè và đăng một số hình ảnh của những buổi tối? Những gì nó trông giống như khi bạn đã đăng một cái gì đó xem như không được xã hội chấp nhận được?

Trong một số trường hợp bảo Hiểm của Anh Columbia các nhà điều tra đã truy cập một claimantâ hóa các thông tin cá nhân bằng phát minh ra một “friend” người sau đó, liên lạc với họ để truy cập. Bảo hiểm của Anh Columbia sau đó, tìm kiếm các tìm kiếm những bức ảnh, ghi chú, blog. Mục đích của họ là tìm thấy những bức ảnh của một người trong tình huống đó có thể gây tổn hại đến những trường hợp trước mặt một thẩm phán hoặc ban giám khảo (ví dụ như uống hoặc là say xỉn tại một bữa tiệc, tham gia vào liên lạc với các môn thể thao khác, đi du lịch nghỉ cho etc.). Bảo hiểm của Anh Columbia là cũng đang tìm kiếm chú nơi mà một người đã nói chuyện về những trường hợp như thế nào, các/anh đang cảm thấy, và những gì tiếp theo weekendâ hóa các kế hoạch có thể được. Nói chung, bảo Hiểm của Anh Columbia trông cho bất cứ điều gì trực tuyến sẽ làm tổn thương trường hợp của bạn. Đôi khi, bảo Hiểm của Anh Columbia sẽ mang lại một Tòa án ứng Dụng để bắt buộc sản xuất của các xã hội tài khoản dung nếu họ không thể truy cập vào các thông tin thông qua cửa sau. Điều này có nghĩa là thậm chí nếu bạn duy trì một số bạn bè và một chính thiết lập bảo Hiểm của Anh Columbia có thể nhận được bản sao của đăng.

Vì vậy, nguyên tắc khi đăng bất cứ điều gì trên một xã hội trang web là để cho ai đó từ bảo Hiểm của Anh Columbia hoặc phòng thủ đội sẽ được đọc nó.

Wills và bất động Sản kế Hoạch

Trông tôi thế nào sau khi tôi trẻ em của tôi, Will?

Gia đình trẻ, tìm kiếm để bảo vệ con cái của họ ở các sự kiện của cả hai parentsâ hóa người chết, có hai công cụ chính để sử dụng trong kế hoạch bất động sản: giám hộ, và Tin tưởng cho trẻ vị thành Niên. Một người Giám hộ là một người chỉ định đến chăm sóc trẻ em nhỏ, nếu cha mẹ mình chết. Lý tưởng nó sẽ là một ai đó trong cùng một cộng đồng và từ cùng một gia đình du lịch“ anh chị em với trẻ em của riêng của họ thường là tốt nhất du lịch“ nhưng tình hình khó khăn hơn, nơi không có gia đình thành viên, hoặc họ sống xa, hoặc có thể là không phù hợp. Hoặc đua tr muốn làm điều đó: Hãy chắc chắn rằng bạn yêu cầu người giám hộ của bạn(s) nếu họ muốn công việc trước khi đặt tên cho chúng! Các cuộc hẹn của một người giám hộ được không “written trong stone” và các tòa án luôn luôn có thể thay đổi nó với một ai đó phù hợp hơn nếu những người bạn đã chỉ định là không còn sự lựa chọn tốt nhất cho những đứa trẻ, có lẽ bởi vì họ đã chết, di chuyển, hoặc không còn muốn công việc.Hiện đại nhất wills chứa một sự Tin tưởng cho người cung cấp, trong trường hợp một số phần bất động sản kết thúc đi cho trẻ em. Thường của họ chia sẻ số tiền sẽ được đầu tư cho mỗi đứa trẻ cho đến khi họ có một quy định tuổi, bây giờ thường 21 hoặc 25 năm. Ủy thác của bạn (thường là cùng một người như là người thi hành) sẽ có sức mạnh để nhúng vào quỹ để trả tiền cho những thứ như trường học kỳ nghỉ, hoặc chi phí sinh hoạt trong khi những đứa trẻ vẫn là vị thành niên, và những đứa trẻ được sự cân bằng sau khi họ đánh trúng mục tiêu tuổi.

Tôi phải tìm ai bao gồm trong tôi Sẽ?

Bạn có thể, bao gồm hay loại trừ bất cứ ai mà bạn muốn của bạn Sẽ, nhưng trước công nguyên luật cho phép người bạn đời của bạn hoặc em phải ra tòa để thay đổi Sẽ của bạn. Em không có quyền, phổ biến-luật vợ chồng làm.

Trên một yêu cầu để thay đổi Sẽ, Tòa án sẽ đánh giá cho dù bạn đánh giá trị lý do để làm vậy. Thẩm phán sẽ xem xét các kích thước của bất động sản của anh, mối quan hệ với các người làm những thách thức và các tài chính hiện tại hoàn cảnh của tất cả bên. Tòa án là tìm kiếm cho một “moral duty” nợ của các sẽ nhà sản xuất để gia đình của họ.

Nếu bạn muốn để điều trị của bạn trẻ em hay không đều để lại một số tiền nhỏ cho người bạn đời của bạn, bạn nên đính kèm một bản ghi nhớ đến chi tiết của bạn Sẽ mô tả những lý do cho các bạn quyết định. Bản ghi nhớ cần phải cụ thể, ví dụ, “My con đã ăn cắp tiền của tôi và đã không phải nhìn thấy tôi trong 10 năm.” Hoặc có lẽ “I đã được cung cấp con tôi, bằng nhiều quà tặng và các khoản vay trong cuộc sống của tôi-thời gian.” không Có phép thuật làm một món quà nhỏ ($1.00 hoặc một số khác tiền) cố gắng để bảo vệ bạn Sẽ.

Chỉ có tài sản mà vượt qua bạn có thể Sẽ được thử thách. Được hưởng lợi hoặc tin tưởng có thể tránh di chúc và như vậy, một thách thức với các Sẽ.

Tôi đánh con trai tôi $200K: làm sao tôi đảm tôi Sẽ công bằng với những người khác?

Cha mẹ thường giúp đỡ trẻ em của họ du lịch“ thanh toán xuống trên một ngôi nhà mới nợ du lịch“ bất bình đẳng trong cách: Không phải mọi trẻ em đều có cùng một nhu cầu. Làm thế nào bạn có thể làm cho bạn sẽ công bằng với những người khác không nhận được bất cứ thứ gì trong cuộc sống của bạn? Tặng quà cho đứa trẻ thường làm mà không có một thỏa thuận rõ ràng là để trả nợ, có thể không có nhiều hơn một mơ hồ, ý định đó “weâ là di d như tiền lại một số day”. Hoặc nó có trong thực tế là một khoản vay, mà các đứa trẻ có ý định để trả tiền lại nhưng không bao giờ khá có xung quanh. Bất kể ý muốn đầu tiên của bạn, bạn Sẽ cung cấp một cơ hội tốt để hủy bỏ ý định của bạn với little gián đoạn để con mình. Có hai cách đơn giản để làm điều này. Đầu tiên, nếu bạn dành tiền để có một món quà hoàn toàn, chỉ cần nói như vậy trong các Sẽ: “I tha thứ cho trả tiền cho các con tôi du lịch“ hoặc để con tôi, John du lịch“ trong cuộc sống của tôi thời gian.” Rằng con sẽ chia đều ở của động Sản. Ngoài ra, bạn có thể ngay cả mọi thứ với các đứa trẻ khác bởi một đơn giản quá trình được gọi là du lịch œhotch pot”, đó là mang quà vào các tài sản của bất động Sản và sau đó trừ nó từ đó childâ hóa các chia sẻ như một thanh toán trước. Ví dụ, bạn có ba đứa con và một $1M động sản. Bạn mượn bạn trai $200K như là một khoản tiền trên ngôi nhà mới của mình. Người thi hành có thể thêm $200K của bất động Sản để làm cho nó $1.2 M. Mỗi đứa trẻ thì 1/3 hoặc $400 K, ngoại trừ con trai của bạn đã nhận được một tiến bộ, và như vậy sẽ nhận được $200K. Một thêm tiền thưởng của quá trình này là rằng đó là công bằng, và vì vậy, sẽ là khó để thách thức trong tòa án, mặc dù việc làm của em nhận được số tiền khác nhau từ bất động Sản.

Kinh doanh và công Ty

Tôi chỉ mới bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ, một số là gì lợi ích và nhược điểm của công ty?

Có hai lý do chính để kết hợp: hạn chế trách nhiệm và lợi ích thuế. Một kết hợp kinh doanh là một tách pháp nhân, là giới hạn của cá nhân trách nhiệm trong sự kiện rằng một cái gì đó sai. Nếu các chủ nợ bắt đầu đuổi theo của công ty xuất sắc hóa đơn, hoặc một khách hàng kiện doanh nghiệp của bạn hơn một vấn đề với sản phẩm của bạn hoặc vụ được kết hợp có nghĩa là tài sản cá nhân, như nhà và xe của bạn, đang vượt ra ngoài tầm với của họ. Có trường hợp ngoại lệ để bảo vệ này, chẳng hạn như đích thân bảo đảm cho vay và thuế của chính phủ nghĩa vụ.

Hai chính lợi ích thuế để kết hợp được hoãn thuế thu nhập và tách. Thu nhập thông qua một công ty thay vì là một cá nhân cho phép miễn thuế phải được hoãn lại. Các doanh nghiệp nhỏ thưởng thức thuế thấp tỷ lệ thu nhập doanh nghiệp mà cung cấp thuế lợi thế cho tái đầu tư trong doanh nghiệp của bạn. Thuế thu nhập doanh nghiệp được hoãn lại cho tới khi các thu nhập được di chuyển ra khỏi việc kinh doanh để cổ theo cách của cổ tức.

Thu nhập tách cho phép của các thành viên gia đình để giữ cổ phiếu của công ty mặc dù họ không hoạt động trong kinh doanh. Nếu những thành viên gia đình đang chịu thuế thấp, khung thuế, sau đó, cả gia đình sẽ trả tiền ít hơn thuế hơn nếu bạn đã kiếm được tất cả các thu nhập cá nhân. Các nhược điểm lớn của kết hợp một doanh nghiệp nhỏ là tài chính. Kết hợp chi phí tiền bạc. Đưa doanh nghiệp phải nộp giấy tờ hơn, như riêng thuế và hàng năm hồ sơ với BC dịch Vụ đăng Ký. Nhược điểm khác là thiệt hại trong một kết hợp kinh doanh, không thể được cá nhân tuyên bố.

Nếu bạn đang bắt đầu kinh doanh với việc dự đoán tính thiệt hại và vài pháp lý rủi ro, bạn có thể muốn trì hoãn kết hợp doanh nghiệp của bạn cho đến khi nó đã trở thành có lợi nhuận, đủ để có khả năng các chi phí của công ty và để tận dụng lợi thế của các thuế có tiền tiết kiệm và hoãn.

Bất Động Sản

Ia lịch sử m mua một căn nhà, tại sao tôi phải sử dụng một luật sư để làm sang?

Mua nhà là một việc lớn. Cho phần lớn những người du lịch của các người duy nhất đầu tư lớn nhất theyâ lịch sử sẽ làm. Trong khi giao dịch bất động sản có thể xuất hiện đơn giản, họ thường đầy rẫy với tiềm năng vấn đề pháp lý. Sự khác biệt lớn giữa luật sư và công chứng viên là luật sư chỉ có thể khuyên anh về vấn đề pháp lý và đại diện các bạn ở tranh chấp. Một luật sư sẽ nhận ra tiềm năng vấn đề pháp lý và làm việc để giải quyết họ trước khi họ trở thành vấn đề.

Thuê một luật sư sớm trong quá trình mua nhà có thể tiết kiệm thời gian, rủi ro, và tiền bạc. Tại thời điểm bắt đầu của thỏa thuận, luật sư của bạn sẽ xem xét hợp đồng để ngăn cản bạn đồng ý để làm một cái gì đó mà không phải là sở thích của bạn, và để đảm bảo không có vấn đề pháp lý trong hợp đồng đó có thể ngăn chặn sự đối phó từ địa phương. Một khi các hợp đồng là kết thúc của bạn lawyerâ giá của các việc làm là để chắc chắn rằng bạn có được những gì bạn hợp đồng mua. Quan trọng nhất là, điều này có nghĩa là làm cho chắc chắn rằng bạn có được tiêu đề tốt để tài sản, miễn phí từ bất kỳ khoản phí xuất sắc, thế chấp, khoản nợ, hoặc trở ngại khác có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng và hưởng của nhà của bạn. Luật sư của bạn sẽ hãy chắc chắn rằng bạn đua tr cũng mua một người nào đó elseâ hóa các vấn đề pháp lý hoặc nợ khi anh mua nhà. Mua một ngôi nhà có thể đầu tư lớn nhất của cuộc sống của bạn. Nó trả tiền để thuê một chuyên gia để bảo vệ khoản đầu tư này. Một luật sư sẽ giúp bạn nhận được những gì bạn mặc cả cho, xuống giá, bạn đồng ý trả, và vào các điều khoản bạn hiểu.

Sẽ và di Chúc và bất động Sản kế Hoạch

Ai có được em nếu chúng ta chết?

Gia đình trẻ thường quá bận rộn suy nghĩ về cuộc sống du lịch“ trả các hóa đơn, bắt trẻ em đến trường và bóng đá du lịch“ để nghĩ về cái chết và bất động sản kế hoạch. Wills cho gia đình trẻ rất ít về để lại một di sản và nhiều hơn về việc chăm sóc những người nhỏ bé, nếu cha mẹ của họ nên chết. Điều này được thực hiện trong hai cách. Đầu tiên, bạn Sẽ phải có một du lịch œTrust cho Minors”, do đó, nếu bạn và đối tác chết bất kỳ số tiền bạn có được trái của bạn trẻ em trong niềm tin cho đến khi họ là của tuổi (ít nhất 19, mặc dù thường 21 hoặc 25). Bạn có thể chọn một người mà bạn nghĩ sẽ quản lý bất động với tình yêu và lòng trắc ẩn đối với con bạn du lịch“ thường anh chị em hoặc người bạn thân - thay vì hơi vô “Office của người Giám hộ và Trustee” dịch Vụ gia Đình và nếu bạn đua tr có một ý.

Bạn cũng có thể cử một người Giám hộ đến chăm sóc trẻ em của bạn nếu bạn không ở đó để làm như vậy. Tốt nhất là một người Giám hộ sẽ được một người nào đó trẻ em biết, có thể một bà dì, chú hay bạn thân với trẻ em tương tự lứa tuổi. Bạn có thể xem xét việc đối phó với một người bạn cho mỗi phải đồng ý là người Giám hộ của otherâ giá của các em. Giám hộ được không đặt trong đá; các Tòa án luôn luôn có người cuối cùng nói như những gì là lợi ích tốt nhất của các em. Và thatâ hóa các một điều tốt nếu những người bạn bổ nhiệm đã chuyển đi, hoặc là bị bệnh, họ không còn có sự lựa chọn tốt nhất. Cũng nên cho dù chỉ định cùng một người như cả hai người Giám hộ, một tay đó là thuận tiện, là người chi tiền là cùng một người quản lý nó. Mặt khác, có lẽ một số tách là tốt nhất, vì vậy mà họ người với những đứa trẻ đã phải biện minh cho những gì họ sẽ dành tiền để làm một tách ủy viên quản trị. Mỗi trường hợp là khác nhau, và một cái nhìn sáng tạo của hoàn cảnh gia đình là nơi để bắt đầu khi lên kế hoạch để bảo vệ một gia đình trẻ trúng bi kịch.

Cái gì là "tự tay Làm lấy" Will?

Họ sử dụng để được gọi là du lịch œDrugstore Wills”, nhưng bây giờ anh có thể lấy chúng ra Internet miễn phí. Khi nói đi, “you có được những gì anh trả cho diễn đàn€.

TỰ ý Chí là hoàn hảo nếu bạn đua tr mình bất cứ điều gì, đua tr có bất kỳ người thân hay bạn bè, và sẽ giống như của bất động sản để đi đến pháp luật lệ phí. Tôi thấy rất nhiều người trong số họ trong thực tế của tôi, và họ hầu như KHÔNG bao giờ thành công. Sai lầm phổ biến không có hai nhân chứng không có chứng cứ trong phòng để xem bạn đừng, hoặc để lại quan trọng mọi thứ, như những người bạn động sản là đi! Vâng, nó không phải là hiếm thấy Sẽ không có bất kỳ thực tế, món quà của các personâ hóa các động sản.

Làm Sẽ được nhiều hơn điền vào mẫu. Hầu hết mọi người sẽ được hưởng lợi từ những lời khuyên họ nhận được từ luật sư và công chứng viên. Đó có thể là cách tốt hơn để làm một món quà hơn thông qua một. Có thể có tác động thuế. Ai là những người tốt nhất chỉ là những người thi hành? Sẽ có vấn đề nếu là một đứa trẻ bị mất quyền thừa kế? Và các thủ tục của ký Sẽ phải cẩn thận theo hoặc nó sẽ là vô ích.

Nhiều người cố gắng TỰ làm cũng bỏ lỡ bất kỳ xem xét của trước khi chết đại diện. Quyền hạn của luật Sư và chăm Sóc sức Khỏe, đại Diện thỏa Thuận là quan trọng như một khi họ có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Nhưng nếu này doesnâ các thuyết phục bạn, thatâ về thông tin tốt: Delta Văn phòng Luật sư cũng xử lý bất động sản kiện tụng trường hợp, và LÀM wills là một nguồn của doanh nghiệp. Như một nói đi, “you có thể trả một luật sư ngay bây giờ, hoặc trả anh ta nhiều hơn later”.

Tôi sẽ nói cho anh những gì mẹ muốn cô sẽ...

Người già muốn làm bất động sản của họ lập kế hoạch du lịch“ Sẽ quyền Lực của luật Sư chính Quyền, và chăm Sóc sức Khỏe thỏa thuận du lịch“ thường đến với một người lớn con. Đó là bình thường, nhưng nó có thể tạo ra vấn đề. A Sẽ là không hợp lệ, trừ khi các nhà sản xuất hiểu họ đang làm gì, và là một tên ra khỏi sẽ miễn phí. Một lá cờ đỏ đi lên khi tôi nghe “My mẹ muốn …” Nó có thể được rằng họ đã thảo luận về nó cả trước khi, và nó thực sự LÀ những gì mẹ muốn, nhưng tôi cần phải nghe điều đó cho bản thân mình. Tôi bắt đầu yêu cầu đơn giản thông tin du lịch“ địa chỉ, sinh ngày du lịch“ để giúp tôi phán xét sự seniorâ phát triển năng lực tâm thần, và nó là dễ dàng hơn nếu là con trai hay con gái không nhảy vào “help”. Và tôi cần phải nghe từ mẹ chi tiết, như là người trong gia đình mình, khoảng những gì cô ấy sở hữu, và những người cô ấy muốn có được nó. Tôi tin rằng đó là thực sự cô muốn đi vào các Sẽ. Nó giúp nếu cô muốn có những gì bạn có thể mong đợi, vậy mà tất cả bất động sản của mình đi như nhau đối với những đứa trẻ. Nếu nó là tất cả sẽ là người đang ngồi ở đó, sau đó, tôi sẽ phải hỏi rằng người để bước ra trong khi tôi xác nhận. Nếu tôi đua tr nghĩ cao cấp thực sự muốn làm những gì tôi được nói, hoặc nếu cô ấy không còn chắc chắn rằng một khi cô ấy một mình, tôi có thể du lịch“ hiếm khi du lịch“ từ chối hành động.

Nếu bạn là một người lớn con tới ở với một người phụ huynh, nó là thích hợp nhất để thảo luận về ý định của họ trước khi họ đến. Nhưng xin hãy cho tôi nói chuyện trực tiếp với họ, đua tr câu trả lời cho họ, và nếu tôi hỏi, cho phép chúng tôi có một vài phút riêng tư. Nó sẽ làm cho các Sẽ ít mở một thách thức từ một thất vọng, em gái hay trai, và cung cấp cho cha mẹ của bạn sự tôn trọng và đoan họ xứng đáng.


Warning: Creating default object from empty value in C:\ApacheServer2\htdocs\deltalawoffice.com\class\class.godly_dictionary.php on line 526