ติดต่อพวกเรา

ขั้น 1
ส่งของนัดออนไลน์และรอการยืนยันส่งอีเมล
ขั้น 2
ของระบบได้รับการแจ้งให้ทราบและพวกเราจะตรวจสอบว่าในวันที่มีอยู่
ขั้น 3
ถ้านัดงอยู่นี้เพื่อให้มีการเตือนเมื่อโดยอีเมลล์หรือโทรศัพท์ถ้าเดทไม่ว่าเราจะนัดใหม่กับคุณ